Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Bydgoszcz, 02 marca 2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

dotyczące zakupu nowego środka
trwałego w postaci -
Aparat ECHO,

 

dla Beneficjenta Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA,

realizującego projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS – kardiologia”,

w ramach

poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

 

  1. Informacje ogólne i opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o.

Tadeusza Rejtana 1

85-032 Bydgoszcz

NIP: 9671355893
www.roms.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Data publikacji: 02.03.2018 r.

 

Termin składania oferty: 09.03.2018 r.

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowa procedura dotyczy wydatku o szacowanej wartości powyżej 50 tys. zł netto (zasada konkurencyjności, rozdział 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
.

Zapytanie zostało upublicznione na stronie określonej przepisami i wytycznymi:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://www.roms.pl.

 

Nazwa zamówienia

Zapytanie nr 1/2018 z dnia 02.03.2018 r. dotyczące zakupu nowego środka
trwałego w postaci Aparat ECHO.

 

Pełna nazwa wydatku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu

Kategoria wydatku/kosztu: „Zakup środków trwałych”.

Koszty bezpośrednie, lp. 1. „Zakup sprzętu medycznego do Poradni Kardiologicznej, działającej w ramach AOS, na podstawie umowy z NFZ”.

 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

33112340-3 - Echokardiografy.

 

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o.

Tadeusza Rejtana 1

85-032 Bydgoszcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Dostawcy nowego środka trwałego – Aparat ECHO. Podmiot zamawiający rozumie przez to wykonanie wszystkich działań w zakresie i terminie, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia szczególnie w kontekście specyfikacji zamówienia (poniżej).

 

Minimalna specyfikacja techniczna objęta zamówieniem:

Zamawiający oczekuje dostawy nowego i w pełni sprawnego środka trwałego – Aparat ECHO, który będzie cyfrowym aparatem o jednomodułowej mobilnej konstrukcji i będzie wyposażony w: cyfrowy monitor LCD OLED o przekątnej ekranu min. 21” i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania; ilość portów USB nie mniej niż: 3; zintegrowany dysk twardy HDD min. 500 GB; drukarka termiczna czarno-biała; tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD; tryb2D (B-mode); tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD); tryb Dopplera ciągłego; tryb Duplex i Triplex dla Dopplera ciągłego; tryb Doppler kolorowy(CD); tryb angiologiczny ( Power Doppler ); spektralny i kolorowy doppler tkankowy; obrazowanie harmoniczne; obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego- koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu; głowica sektorowa do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż; 1,5-4,0(mhz) i kącie pola skanowania min. 100 stopni z obrazowaniem w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistymi oraz obrazowaniem w trybie triplex ( 2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym; głowica liniowa o zakresie częstotliwości pracy przetwornika w zakresie nie mniejszym niż: 5,0-12,0 (MHZ) z obrazowaniem w technice 2 harmonicznej, liczba elementów nie mniej niż: 192.

 

Pozostałe informacje związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający nie pokrywa kosztów przygotowania oferty oraz innych kosztów związanych
    z realizacją zamówienia.
  2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na bazie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz na podstawie prawidłowo wystawionej i skutecznie dostarczonej Zamawiającemu faktury/rachunku.

Zapytanie ofertowe nr 1

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO prowadzonego w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/2018 z dnia 2.03.2018 r. dotyczącego zakupu nowego środka trwałego w postaci - Aparat ECHO, dla Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA, realizującego projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS – kardiologia”, w ramach poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Protokół