Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Programy

Jednym z wyznaczników poziomu życia mieszkańców, a także uwarunkowań aktywnego udziału mieszkańców w kreowaniu społecznego regionu, jest odpowiedni stan zdrowia. Istotne znaczenie mają w tym zakresie działania kształtujące prozdrowotne nawyki społeczności, zwiększające efektywność świadczeń profilaktycznych. Najwłaściwszym sposobem jest troska o zdrowie ludności oraz jej skuteczna prozdrowotna edukacja, realizowana na wszystkich jej poziomach.

Coraz częściej docenia się rolę sportu i aktywności fizycznej jako środek w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Szkodliwe zjawisko, jakim jest niska sprawność fizyczna wpływa na poziom zdrowia, a także ma wydźwięk społeczny i ekonomiczny. Aktywność fizyczna, przede wszystkim u ludzi w wieku średnim i starszych wydłuża ich życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom. Aktywność ruchowa dorosłych, oprócz przyjemności z jej uprawiania, spełnia rolę profilaktyczną, pozwalając do późnej starości zachować sprawność fizyczną i wpływa korzystnie na zdrowie człowieka. Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych potrzeb, niezbędnych do osiągnięcia prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Wysiłek fizyczny o odpowiedniej częstości i intensywności, jest właściwym elementem kształtowania odpowiednio wysokiego poziomu wydolności fizycznej.  Szczególnie istotne jest wydaje się kreowanie aktywnego stylu życia społeczeństwa w którym zagrożenia cywilizacyjne są godne uwagi.

Program jest realizowany przez naszą jednostkę od 2007 roku.

Koordynatorem programu jest mgr Małgorzata Leźnicka – kierownik Biura Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Adresatami programu jest społeczność romska zamieszkująca województwo kujawsko – pomorskie. Program finansowany jest z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego. 

Zasadniczym celem programu jest poprawa stanu zdrowia Romów oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczności romskiej. Zamierzeniem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów zamieszkujących tereny województwa kujawsko – pomorskiego w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.

Podczas każdego spotkania prowadzona jest działalność edukacyjna oraz badania przesiewowe dorosłych (m.in. badanie poziomu cukru, lipidogramu, EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego, porada kardiologiczna, spirometria z wywiadem lekarskim i interpretacja badania) i dzieci (m.in. morfologia, badanie moczu, EKG).

Osoby u których wykryto nieprawidłowości kierowane są do poradni specjalistycznej.