Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Najważniejszym zakresem działalności poradni rehabilitacyjnej jest korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży, którą poradnia prowadzi od 1965r. i rozpoczęła ją, jako pierwsza w Bydgoszczy. Przez wiele lat działalności pracujący zespół rehabilitantów uzyskał wielkie doświadczenie i może poszczycić się wypracowaniem własnego modelu rehabilitacji wad postawy u dzieci.

Problemy dzieci z wadami postawy wymagają indywidualnej wieloogniskowej oceny aktualnego stanu dziecka celem wypracowania strategii dalszego postępowania terapeutycznego. Polega to na wnikliwej analizie zaburzeń postawy przez lekarza specjalistę ortopedii i rehabilitanta, przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki obrazowej (RTG) dokładną ocenę zaburzeń postawy a następnie wdrożenie programu terapii.  Po zakończeniu określonego etapu leczenia pacjenci podlegają kontroli lekarskiej.

Wstępny konspekt poradnictwa wad postawy przedstawia się następująco

 1. Specjalistyczna porada ortopedyczna
 2. Wykonanie badań dodatkowych ( RTG ,Moyry)
 3. Ocena problemu przez terapeutę i zakwalifikowanie dziecka do rehabilitacji grupowej lub indywidualnej.
 4. Edukacje dzieci i rodziców!!! na temat problematyki, korekcji i profilaktyki wad postawy
 5. Instrukcje i prowadzenie zajęć na sali w grupach
 6. Prowadzenie zajęć indywidualnych z terapeutą w stanach pogorszenia wady
 7. Instrukcje dotyczące zakresu podstawowych ćwiczeń domowych
 8. Kontrolna specjalistyczna - porada ortopedyczna

Zakład rehabilitacji prowadzi usługi zarówno w zakresie Kinezyterapii (rehabilitacji ruchowej) jak i Fizykoterapii.

 

Kolejnym zakresem działalności przychodni jest leczenie urazów. Jako przychodnia o profilu sportowym prowadzimy wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży, którzy doznali urazów podczas uprawiania sportu.

Przychodnia dysponuje sprzętem do diagnostyki i leczenia młodych sportowców. Wczesne rozpoznanie przeciążeń narządu ruchu pozwala na wdrożenie kompleksowej fizyko i kinezyterapii. Kontrola programu leczenia przez lekarza specjalistę gwarantuje szybką rekonwalescencje i powrót do treningów. 

Sportowcom kadr wojewódzkich gwarantujemy przyjęcie na zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapię bez kolejki, a amatorom – w trybie pilnym, ustalanym przez fizjoterapeutów.

Przychodnia prowadzi również rehabilitację pacjentów na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Prowadzimy rehabilitację z pacjentami:

 • Neurologicznymi, neurochirurgicznymi
 • Ortopedycznymi
 • Urazami sportowymi
 • Cierpiących na przewlekły i ostry ból kręgosłupa o różnej etiologii
 • Korzystamy również z „klasycznej” kinezyterapii w skład, której miedzy innymi wchodzą:
 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno – bierne
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia czynne oporowe
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia ogólnousprawniajace
 • Pionizacja i nauka poruszania się i samoobsługi
 • Zakwalifikowanie na zabiegi fizykoterapeutyczne i rehabilitację wymaga skierowania lekarza specjalisty ubezpieczenia zdrowotnego.