Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Zakres dostępnych badań diagnostycznych:

 • Konsultacje kardiologiczna
 • Elektrokardiogram standardowy – EKG 
 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym lub bieżni
 • EKG rejestrowany metodą Holtera
 • Całodobowa analiza ciśnienia tętniczego (ABPM, tzw. Holter ciśnienia tętniczego)
 • Echokardiografia przez skórna 
 • Badania laboratoryjne, pomiar wagi i ciśnienia

Badania wykonuje Pani dr....

 

Na czym polega?

Test polega na zależności zmian zapisu EKG od wzrastającego obciążenia w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Ta prosta zależność pomiędzy zwiększonym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen podczas narastającego obciążenia podczas wysiłku fizycznego została wykorzystana w diagnostyce schorzeń mięśnia sercowego. Osoby zdrowe pokrywają w pełni zwiększone zapotrzebowanie na przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U osób z niewydolnością wieńcową istnieje pojawia się krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie jest pokrywane w pełni, a w zapisie EKG pojawiają się charakterystyczne cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

 

Czemu służy? 

Badanie pozwala ocenę sprawności fizycznej organizmu z jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi na kolejnych etapach badania. Pomaga na ocenę skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Sposób testowania wykorzystywany jest do rehabilitacji chorych kardiologicznych.

 

Wskazania 

 • Diagnostyka bólów w klatce piersiowej.
 • Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych, jako niespecyficzne.
 • Ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
 • Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii).
 • Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.
 • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
 • Ocena skuteczności leczenia chorób serca.
 • Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia.
 • Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza 

 

Przygotowanie do badania 

Badany powinien być poddany wstępnej ocenie kardiologicznej. Trzy godziny przed próbą pacjent nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Przyjmowanie lub odstawienie leków należy uzgodnić z lekarzem. Ważne jest odpowiednie ubranie, a zwłaszcza obuwie. 

 

Próba wysiłkowa - opis badania

Badanie wykonuje się na ergometrze rowerowym lub bieżni ruchomej. Na klatce piersiowej osoby badanej, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoholem lub benzyną), nakleja się elektrody i łączy się za pomocą odpowiednio oznakowanych kabli z rejestratorem EKG. Na ramieniu zakłada się mankiet do pomiaru ciśnienia. Próba wysiłkowa na ergometrze rowerowym polega na zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, co daje badanemu wrażenie jazdy pod coraz większą górkę. Próba wykonana na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia, co odbierane jest, jako coraz szybszy marsz pod coraz większą górkę. Próbę wysiłkową przerywa się po uzyskaniu stosownie dla wieku częstości serca, pojawieniu się zmian w zapisie EKG lub wystąpieniu dolegliwości stanowiących wskazania do przerwania testu.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonym zapisem krzywej czynności elektrycznej serca. 

Po badaniu!

Wskazany jest odpoczynek w poczekalni przed gabinetem. Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

 

EKG rejestrowany metodą Holtera

Holter jest formą 24 godzinnej oceny czynności serca. Daje dokładne dane lekarzom na temat pracy serca w warunkach codziennych czynności, wysiłku, odpoczynku a także snu. Często podejrzenia zaburzenia rytmu serca weryfikuje się za pośrednictwem tej metody. Badanie to polega na automatycznej rejestracji aktywności elektrycznej serca w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta. Pacjent zapisuje w dzienniczku objawy podmiotowe, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania. 

Celem elektrokardiografii Holterowskiej jest:

 • Wielogodzinne monitorowanie EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności pacjenta.
 • Odtworzenie zarejestrowanego EKG i jego analiza.
 • Opracowanie i emisja wyników analizy ocenianego EKG.
 • Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM ambulatory blood pressure monitoring)

Holter ciśnieniowy jest jednym z najnowocześniejszych sposobów pomiaru ciśnienia w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Częstą reakcją pacjentów na pomiar ciśnienia tętniczego przez lekarza lub pielęgniarkę jest stres. Określa się to jako „Syndrom białego fartucha”. Wynikiem jego są zafałszowane wartości ciśnień, co negatywnie wpływa na ustalenie leczenia przez lekarza. 

Badanie to polega na automatycznej rejestracji ciśnienia, wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta. Pacjent zapisuje w dzienniczku objawy podmiotowe, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego. Pomiary są wykonywane zwykle, co 30 minut w ciągu dnia i co godzinę w ciągu nocy. Sygnał z mankietu jest analizowany przez mikroprocesor rejestratora i zapisywany w pamięci elektronicznej. Wyniki uzyskuje się po odczytaniu danych z rejestratora w komputerze. 

Pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego pozwala:

 • Ustalić rytm dobowy i zmienność ciśnienia tętniczego zwłaszcza przy podejrzeniu jego wtórnego charakteru.
 • Ocenić skuteczność leczenia.
 • Rozpoznać „nadciśnienie białego fartucha” u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym a z podwyższonymi wartościami jedynie w gabinecie lekarskim.

 

Echokardiograf przenośny

(HCU hand – carried cardiac ultrasound)

Elektrokardiograf przenośnyEchokardiografia jest nieinwazyjną obrazową metodą badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz ("echo") powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu. Istnieje możliwość zarejestrowania obrazu w dowolnym momencie na papierze lub płycie CD.

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek serca, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych.

Badanie wymaga odpowiedniego ułożenie pacjenta z nieznacznie uniesioną górną połową ciała w pozycji na wznak lub na lewym boku. Lekarz wykonuje badanie przykładając głowicę aparatu do ciała pacjenta w kilku określonych miejscach: koniuszek serca, lewa lub prawa okolica przymostkowa dołek podsercowy i dołek jarzmowy oraz rzadziej okolica przykręgosłupowa, pod- i nadobojczykiem. Dla uzyskania obrazu o lepszej, jakości miejsca przyłożenia głowicy pokrywa się specjalną substancją w postaci żelu.