Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Medycyna sportowa notuje zmiany zachodzące w organizmach sportowców, prowadzi wczesny rejestr zakłóceń stanu zdrowia poddanych badaniom sportowców, wcześniej zapobiegając skutkom niewłaściwie realizowanego treningu. 

PORADNIA SPORTOWO-LEKARSKA  świadczy usługi dla:

 • Sportowców do 23 roku życia - bezpłatnie
 • Sportowców powyżej 23 roku życia na wniosek zainteresowanego - odpłatnie
 • Licencjonowanych i ubiegających się o licencję sędziów sportowych - odpłatnie
 • Trenerów na wniosek zainteresowanych na podstawie rozporządzenia Min. Sportu - odpłatnie
 • Osób kandydatów do policji, straży, studentów przed planowanymi testami wysiłkowymi - odpłatnie 
 • Osób chcących zacząć profesjonalną przygodę ze sportem- podpowiemy, pomożemy, wyznaczymy kierunek.

Nasi lekarze specjaliści.

Zakres niezbędnych badań u zawodników do 23 życia, ubiegających się o przyznanie lub kontynuację licencji na  uprawianie sportu obejmuje również konsultację okulistyczną, jako badanie wstępne, a później badanie okresowe co 2 lata.

W zakres obowiązujących badań lekarskich wchodzi także badanie laryngologiczne, mające na celu ocenę stanu zdrowia w zakresie górnych dróg oddechowych, a więc nosa, jamy ustnej, gardła i krtani oraz ocenę stanu narządu słuchu i równowagi. Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia badanie laryngologiczne stanowi istotny element badań orzeczniczych.

Konsultację neurologiczną  przeprowadza się w ramach:

 • badań wstępnych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych sportowców  uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie ;
 • badań okresowych zawodników wyżej wymienionych dyscyplin, co dwa lata;
 • badań kontrolnych (tzw. okolicznościowych) przeprowadzanych u osób , które podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznały obrażeń głowy, utraciły przytomność, przegrały walkę przez nokaut lub  skarżą się na zawroty i bóle głowy.

Na tej stronie dowiesz się jakie badania są przeprowadzane, a także jaki jest ich zakres oraz częstotliwość.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 502)

Prawidłowe wartości ciśnienia, cukru, składu krwi oraz BMI.

Podstawowe informacje, pozwalające zorientować się jak przebiega procedura badań orzeczniczych, a także co należy zrobić, by procedurę rozpocząć.