Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trubu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 1999, Nr 65, poz. 741 z późn. zm.) - link
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trubu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2010 Nr 189, poz. 1270 z późn. zm.) - link
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów Dz. U. z 2010, Nr 149, poz. 1002 z późn. zm.) - link