Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Medycyna pracy

Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska w Bydgoszczy pragnie przedstawić Państwu ofertę dot. badań z zakresu medycyny pracy. Zapraszamy wszystkie firmy do skorzystania z naszej oferty.

Przeprowadzamy badania wstępne, okresowe, profilaktyczne i kontrolne, zarówno dla osób indywidualnych, jak i zakładów pracy. Gotowi jesteśmy do podjęcia współpracy i zawarcia umowy z Pracodawcami.

Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie badań na terenie WPSL w zakresie niezbędnym do orzeczenia zdolności do pracy.

Badania przeprowadza doświadczony lekarz posiadający stosowne uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do pracy oraz wykonywania określonego zawodu, lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zlecone przez lekarza medycyny pracy, a także zaplecze laboratoryjne, pracownię radiologiczną, co zapewnia pełną diagnostykę na miejscu.

W ramach zawartych umów obowiązują ceny wynegocjowane z zakładami pracy.

Prosimy o rozważenie możliwości podpisania umowy, która pozwoli na współpracę pomiędzy naszymi placówkami. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Beatą Wiśniewską – pielęgniarką służby medycyny pracy pod numerem 52 322-20-91.

Pliki do pobrania:

  1. Wzór umowy na wykonanie badań i konsultacji medycznych dla pracowników
  2. Cennik usług dodatkowych - załącznik do umowy
  3. Skierowanie na badania

Wszystkie dokumenty są w formacie MS Word.

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trubu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 1999, Nr 65, poz. 741 z późn. zm.) - link
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trubu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2010 Nr 189, poz. 1270 z późn. zm.) - link
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów Dz. U. z 2010, Nr 149, poz. 1002 z późn. zm.) - link