Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Firma Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o. realizuje projekt
nr RPKP.06.01.01-04-0029/17, pt.
„Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS – kardiologia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 6.1.1. Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe informacje o projekcie

 

Tytuł: „Zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS – kardiologia”

 

Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA Sp. z o.o.

 

Cele projektu: Zakup sprzętu medycznego w zakresie AOS – kardiologia.

 

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowych/ulepszonych usług dla pacjentów ROMS SPORTVITA.

 

Wydatki kwalifikowalne: 216 000,01 PLN

 

Dofinansowanie: 108 000,00 PLN

 

Wkład UE (EFRR): 108 000,00 PLN

 

Wartość ogółem: 216 000,01 PLN