Serwis wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

BIP

 


Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) powołał w 1967 roku Komisję Medyczną do organizowania i nadzorowania walki z dopingiem. Komisja opublikowała wówczas pierwszą listę substancji zabronionych. Znalazły się na niej jedynie stymulanty i narkotyczne środki przeciwbólowe. W kolejnych latach lista ta się znacznie poszerzyła. 

Lista zabroniona, w wielu fragmentach ma charakter otwarty. Pozwala to na szybką reakcję WADA w przypadku zastosowania przez sportowców nowych substancji farmakologicznych, w tym tych specjalnie tworzonych do celów dopingowych.

Zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym substancja zostanie umieszczona na liście zabronionej, jeśli jest środkiem maskującym lub spełnia dwa z następujących trzech kryteriów :

  • może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe,
  • stanowi potencjalne lub faktyczne zagrożenie dla zdrowia,
  • jest sprzeczna z duchem sportu.

WADA w najnowszej wersji listy zabronionej, obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku, grupuje substancje i metody zabronione w sporcie w trzech grupach :

  • substancje i metody zabronione w każdym czasie ( podczas i poza zawodami),
  • substancje i metody zabronione podczas zawodów,
  • substancje zabronione w niektórych sportach.

Oficjalny tekst listy zabronionej jest opublikowany w językach angielskim i francuskim. W razie wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy wersjami, decydująca jest wersja angielska.

 

Substancje i metody zabronione w każdym czasie (podczas i poza zawodami)

SUBSTANCJE ZABRONIONE

S1. Środki anaboliczne

S2. Hormony peptydowe, czynniki wzrostu i substancje pokrewne

S3. Beta-2agoniści

S4. Antagoniści i modulatory hormonów

S5.Diuretyki i inne środki maskujące

METODY ZABRONIONE

M1. Metody poprawiające transport tlenu

M2. Manipulacje chemiczne i fizyczne

M3. Doping genetyczny

 

Substancje i metody zabronione podczas zawodów

S6. Stymulanty

S7. Narkotyki

S8. Kanabinoidy

S9. Glukokortykosteroidy

 

Substancje zabronione w niektórych sportach

P1. Alkohol

Etanol jest zabroniony podczas zawodów w następujących sportach: 

sporty lotnicze, motorowe, motorowodne, samochodowe, karate, kręglarstwo, łucznictwo, pięciobój nowoczesny.

P2. Beta-blokery

W wymienionych sportach beta-blokery są zabronione tylko podczas zawodów, chyba, że sprecyzowano inaczej : 

Bilard i snooker, bobsleje, brydż, bule, curling, gimnastyka, golf, kręglarstwo, łucznictwo (zabronione także poza zawodami), narciarstwo, snowboard, pięciobój nowoczesny, soprty lotnicze, motorowe, motorowodne, samochodowe, strzelectwo ( zabronione także poza zawodami), zapasy, żeglarstwo.